Talen:

Aandrijver

Definitie:

Elke natuurlijke of door menselijk toedoen ontstane factor die direct of indirect zorgt voor een verandering in een ecosysteem.

Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts

Meer:

Een directe aandrijver is zichtbaar van invloed op ecosysteemprocessen en kan daarom worden herkend en meer of minder zorgvuldig worden gemeten. [Belangrijke directe aandrijvers zijn verandering van de natuurlijke leefomgeving, klimaatverandering, invasieve vreemde soorten, uitbuiting en vervuiling.]

Een indirecte aandrijver verandert het niveau en het tempo van de verandering van een of meer directe aandrijvers. [Belangrijke indirecte aandrijvers zijn veranderingen in bevolking, economische activiteiten en technologie, en sociaalpolitieke en culturele factoren.]

Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts

Gerelateerde woorden:

Ecosysteem - Ecosysteemverandering

Vertalingen:

English: Driver
Español: Generador de cambio (de los ecosistemas)
Français: Facteur de changement (dans un écosystème)

Verwante publicaties: