Talen:

Droge gebieden

Definitie:

Droge gebieden zijn ecosystemen gekenmerkt door een tekort aan water. Ze omvatten landbouwgronden, graslanden, gebieden met stuikgewas, savanne, halfwoestijnen en woestijnen.

Het tekort aan water beperkt de productie van gewassen, voeder, hout en andere ecologische diensten.

Er zijn vier soorten droge gebieden: droge subhumide, semi-aride, aride, en hyper-aride gebieden, die een steeds groter droogte-index of tekort aan water vertonen.

Bron: GreenFacts based on Millennium Ecosystem Assessment  Glossary , vertaald door GreenFacts.

Meer:

Droge gebieden verwijzen naar streken waar de gemiddelde jaarlijkse neerslag (P) kleiner is dan twee derde van de potentiële evapotranspiratie (PET = potentiële verdamping vanuit de bodem plus transpiratie door planten), met uitzondering van poolgebieden en enkele hooggelegen berggebieden die ook voldoen aan dit criterium, maar totaal verschillende ecologische kenmerken hebben.

Hyper-aride gebieden, ook echte woestijnen genoemd, hebben een P/PET verhouding kleiner dan 0.05.

Aride gebieden hebben een P/PET verhouding tussen 0.05 en 0.20.

Semi-aride gebieden hebben een P/PET verhouding tussen 0.20 en 0.50.

Droge subhumide gebieden hebben een P/PET verhouding tussen 0.50 en 0.65

Bron: GreenFacts, op basis van CBD Dry and Sub-humid Lands Biodiversity Definitions , vertaald door GreenFacts.

Vertalingen:

English: Dryland systems
Español: Tierras secas
Français: Zones sèches

Verwante publicaties: