Talen:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

Het RIVMverzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en voor veel onderwerpen ook onder het algemeen publiek.

Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.

Bron: www.rivm.nl/ 

Vertalingen:

Deutsch: Dutch Nationales Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt
English: Dutch National Institute for Public Health and the Environment
Français: Institut national néerlandais pour la santé publique et l'environnement

Verwante publicaties: