Talen:
Home » Biobrandstoffen » Over deze Digest

Vloeibare Biobrandstoffen Vooruitzichten, Risico’s en Opportuniteiten

 

Over deze Digest over Vloeibare Biobrandstoffen

  1. Bron van deze Digest
  2. Achtergrond van deze Digest

1. Bron van deze Digest

De tekst van Niveau 3 komt uit het rapport "The State of Food and Agriculture. Biofuels: Prospects, risks and opportunities" , die in 2008 door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) geproduceerd werd.

Niveaus 1 & 2 van de engelse teksten werden door het redactieteam van GreenFacts geschreven in samenwerking met David J Rickeard.

GreenFacts Copyright Policy

2. Achtergrond van deze Digest

De publicatieprocedure van GreenFacts is ontworpen om een hoogstmogelijke mate van objectiviteit te garanderen.

Engelse versie

Het eerste ontwerp van de engelse originele versie van deze Digest werd in augustus 2009 door het redactieteam van GreenFacts [en] voorbereid in samenwerking met David J Rickeard.

Het laatste ontwerp van deze Digest werd op 9 September 2009 door het redactieteam van GreenFacts afgewerkt na toetsing door twee wetenschappers van de FAO die deelnamen aan de redactie van het bronrapport (zie ons  formulier voor de collegiale toetsing).

De laatste aanpassingen werden begin september 2009 aangebracht onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts.

De definitieve publicatie werd door de Voorzitter van de Wetenschappelijk Raad van GreenFacts in september 2009 goedgekeurd.

Nederlandstalige versie

De Nederlandse vertaling van de teksten en van de begrippenlijst van Niveau 1 werd in de loop van de maand september 2009 door GreenFacts geschreven.

In tegenstelling tot de originele versie die in het Engels werd gepubliceerd, werd de Nederlandse vertaling niet aan een collegiale toetsing onderworpen.

De teksten van Niveau 2 en 3 werden niet vertaald en zijn enkel beschikbaar in het engels.

GreenFacts Copyright Policy


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
COP26 Welkom pagina
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
A-Z Lijst