Talen:
Home » Biobrandstoffen » Links

Vloeibare Biobrandstoffen Vooruitzichten, Risico’s en Opportuniteiten

 

Links in het Nederlands over Vloeibare Biobrandstoffen

 1. Enkele websites met relevante informatie over Vloeibare Biobrandstoffen :

Andere links pagina’s

- Relevante links in het Engels en Duits over Vloeibare Biobrandstoffen
- Algemene links van GreenFacts

 
 • Met de sterke stijging van de olieprijzen en de toenemende bezorgdheid over de energievoorziening, staat de bevordering van het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer hoog op de Europese politieke agenda. Meer informatie op:
  http://europa.eu/rapid/ 
 • Het Europees Milieu Agentschap wijdt een deel van zijn website aan de gevolgen van de overschakeling van olie naar bio-energie:
  www.eea.europa.eu/nl/articles/ 
 • Het Energie- en milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest (EMIS) biedt informatie over energietechnologie en linkt naar publicaties en artikelen over biobrandstoffen:
  www.emis.vito.be 
 • De Vlaamse overheid heeft een publicatie uitgebracht over bio-energie die de procedure beschrijft voor het omzetten van vaste biomasse in hernieuwbare warmte en elektriciteit:
  http://publicaties.vlaanderen.be/ 
 • Het Nederlandse Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuubeheer heeft een sectie van haar website toegewijd aan biobrandstoffen (kansen en risico’s, soorten biobrandstoffen, beleid en wetten, publicaties, enz..):
  www.vrom.nl/pagina.html?id=20930 
 • Milieu Centraal biedt praktische en betrouwbare milieu-informatie die getoetst werd door een forum van onafhankelijke deskundigen. Informatie over biobrandstoffen voor vervoermiddelen is beschikbaar op:
  www.milieucentraal.nl 
 • De VIB is een non-profit, wetenschappelijk onderzoeksinstituut waar wetenschappers met behulp van gentechnologie de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen bestuderen. Informatie over biobrandstoffen en klimaat is beschikbaar op:
  www.vib.be/InfoEdu/NL/DOSSIER+POPULIER/Biobrandstof/ 

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
COP26 Welkom pagina
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
A-Z Lijst