Talen:
Home » Psychoactieve Drugs » Over deze Digest

Psychoactieve Drugs Tabak, Alcohol, en Verboden middelen

 

Over deze Digest over Psychoactieve Drugs

  1. Bron van deze Digest
  2. Achtergrond van deze Digest

1. Bron van deze Digest

De materiele inhoud van de teksten in Niveau 3 zijn gebaseerd op
" Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence; Summary, ", een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), geproduceerd in 2004 door een groot internationaal panel van wetenschappers.

De Niveaus 1 & 2 samenvattingen van dit rapport zijn geschreven door Marisa Fernandez in samenwerking met het GreenFacts redactie team.

Het oorspronkelijk document is op de website van WHO beschikbaar als:

GreenFacts Copyright Policy

2. Achtergrond van deze Digest

De publicatieprocedure van GreenFacts is ontworpen om een hoogstmogelijke mate van objectiviteit te garanderen.

Engelse versie

De eerste versie van deze Digest is gemaakt door Dr. Marisa Fernandez op 29 juni 2006 op basis van een canvas, die werd voorbereid door het redactieteam van GreenFacts.

De tweede versie is gemaakt door Dr. Marisa Fernandez op 3 augustus 2006, na overleg met het redactieteam van GreenFacts.

De finale versie van deze Digest is geproduceerd in maart 2007 door Dr. Marisa Fernandez, na een voorbespreking met een expert van een gezondheidsorganisatie en peer review (zie on  formulier voor de collegiale toetsing) door drie onafhankelijke wetenschappers gekozen door de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts. Deze review is gebeurd door onder meer Dr. Susan Rotzinger, Department of Psychiatry, University of Toronto..

De laatste correcties werden aangebracht in september 2006 onder toezicht van de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts, waarna publicatie werd goedgekeurd op 25 september 2006 door de Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad.

Nederlandstalige versie

De Nederlandstalige versie van het Niveau 1 van deze Digest werd gemaakt in juni 2007 door GreenFacts.

De Nederlandstalige versie van het Niveau 2 van deze Digest werd gemaakt in oktober 2007 door GreenFacts.

De teksten van Niveau 3 zijn niet vertaald.

GreenFacts Copyright Policy


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Alcohol Welkom pagina
Wat is de impact van alcohol op de gezondheid en samenleving?
Acrylamide levensmiddelen Welkom pagina
Vormt de aanwezigheid ervan een risico voor de gezondheid?
A-Z Lijst