Talen:
Home » Psychoactieve Drugs » Begrippenlijst

Psychoactieve Drugs Tabak, Alcohol, en Verboden middelen

 

Begrippenlijst over Psychoactieve Drugs

Alcohol

De term alcohol verwijst naar een familie chemicaliën die veelvuldig voorkomen in de natuur en massaal worden geproduceerd voor gebruik als antivriesmiddel, brandstof en voor toepassing in sommige fabricageprocédés.

Alcohol wordt gewoonlijk gebruikt om te verwijzen naar alcoholhoudende dranken zoals wijn, bier en sterkedranken. In dit geval werd de alcohol, het ethanol, verkregen door een gistingsproces. Het gebruik van overdreven hoeveelheden alcohol kan dronkenschap veroorzaken en de gezondheid schaden. (Bron: GreenFacts)

Amfetamines

Amfetamines zijn door de mens gemaakte, opwekkende middelen.

Hun werking duurt gewoonlijk verscheidene uren en omvat de stimulatie van het centrale zenuwstelsel, een gevoel van welbehagen en verhoogde energie, het wegvallen van sociale remmingen en gevoelens van intelligentie, bekwaamheid en macht. Het effect lijkt goed op een adrenaline-opstoot met verhoogde ademhaling en versnelde hartslag. Daarnaast wordt de eetlust onderdrukt, stijgt de lichaamstemperatuur en is er een verhoogd risico van dehydratie.

Ze werden ooit gebruikt als geneesmiddelen voor bijvoorbeeld de behandeling van het Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) of narcolepsie. Ze werden ook gebruikt als prestatieverhogend middel door bijvoorbeeld atleten, piloten en truckchauffeurs.

Ze zijn bitter van smaak en hebben meestal het uitzicht van een wit, grijsachtig, lichtroze of geel poeder en soms van een fel gekleurde pil.

Amfetamines kan men opsnuiven, inslikken, inspuiten, oplossen in een drankje of roken. (Bron: GreenFacts, op basis van bbc.co.uk A to Z of Drugs  )

Meer…

Cannabis

Een algemene term voor verschillende psychoactieve bereidingen van de marihuana (hennep)plant, cannabis sativa. Ze omvatten het blad van de hennepplant (in het straatjargon: gras, pot, dope, weed of marihuanasigaretten), bheng, ganja of hasj (bereid uit de hars van de bloeiende koppen van de plant) en hasjolie.

Cannabis kan met tabak gerold worden in een joint, als dusdanig gerookt worden in een pijp of een hasjpijp, of kan gegeten worden in cake of koekjes.

Cannabisintoxicatie geeft een gevoel van euforie, lichtheid in de ledematen en vaak sociale vervreemding. Het vermindert de rijvaardigheid en de mogelijkheid tot het verrichten van andere complexe, ingewikkelde activiteiten. Het verzwakt de werking van het kortetermijngeheugen (immediate recall), de concentratieperiode, de reactietijd, het leervermogen, de motorische coördinatie, het dieptezicht, het perifere zicht, het tijdsbesef (het individu heeft het typerende gevoel dat de tijd vertraagt) en de signaaldetectie. Andere tekenen van intoxicatie bestaan uit overmatige angst, bij de enen wantrouwigheid of paranoïde ideeën, bij de anderen euforie of apathie, verzwakt beoordelingsvermogen, bloeddoorlopen ogen, verhoogde eetlust, droge mond, abnormaal versnelde hartslag, maar ook een gevoel van vermoeidheid en gebrek aan energie.

Hoewel de meeste vormen van cannabis nogal mild zijn, zijn er soorten zoals skunk die zeer sterk zijn en rokers kunnen een hallucinogene reactie hebben.

Er zijn verslagen over cannabisgebruik dat het versneld hervallen in schizofrenie veroorzaakt. Er werden na cannabisgebruik paniektoestanden en waanvoorstellingen gemeld, meestal namen deze binnen enkele dagen af.

(Bron: GreenFacts, op basis van het WHO Lexicon of alcohol and drug terms  )

Meer…

Cocaïne

Cocaïne is een zeer sterk stimulerend middel dat inwerkt op het zenuwstelsel.

Cocaïne wordt geëxtraheerd uit de cocaplant die men in Zuid-Amerika aantreft en bestaat uit een wit poeder. In deze vorm kan cocaïne opgesnoven worden langs de neus, op het tandvlees gewreven worden, of opgelost en ingespoten worden.

Cocaïnegebruikers hebben gedurende ongeveer een half uur een behaaglijk gevoelen, voelen zich zelfverzekerd en alert en ze blijven achter met een verlangen naar meer, maar ook met een gevoel van onverschilligheid. Gebruikers hebben verwijde pupillen, een verhoogde lichaamstemperatuur, een versnelde hartslag en verhoogde bloeddruk, en bovendien de depressie en vermoeidheid van de comedown. (Bron: GreenFacts, gebaseerd op bbc.co.uk A to Z of Drugs  )

Meer…

Depressie

Een depressie is een mentale toestand die de gemoedstoestand van het individu beïnvloedt.

Ze wordt gekarakteriseerd door een reeks negatieve gevoelens zoals droefheid, eenzaamheid, wanhoop, lage eigendunk en schuldgevoelens.

Een depressief persoon kan zijn belangstelling verliezen voor vele aspecten van het leven en schept niet langer genoegen in bezigheden en sociale relaties. (Bron: GreenFacts)

Ecstasy

Door de mens gemaakt stimulerend psychoactief middel dat de effecten van amfetamines en hallucinogenen zoals LSD combineert.

Na het innemen ondervinden de gebruikers eerst een rush van adrenaline, gevolgd door een combinatie van een energiek maar kalm gevoel. Kleur, geluid en emoties kunnen intenser lijken. Gebruikers kunnen eveneens misselijk worden en last hebben van een versnelde hartslag. In sommige gevallen spannen de kaken zich en de mond en de keel worden droger omdat de gebruiker meer gaat zweten.

Ecstasy bestaat meestal uit verschillend gekleurde tabletjes en capsules die worden ingeslikt, maar ze kunnen eveneens geplet worden en vervolgens opgesnoven of gerookt worden. (Bron: GreenFacts,gebaseerd op bbc.co.uk; A to Z of Drugs  )

Meer…

Genen

De functionele en fysieke basis van erfelijkheid gaat over van ouders op nakomelingen. Genen zijn stukjes DNA en de meeste genen bevatten de informatie voor het aanmaken van een specifieke proteïne. (Bron: US National Human Genome Research Institute (NHGRI) Talking Glossary of Genetic Terms  vertaald door GreenFacts )

Genetische doorlichting

Een test uitgevoerd op een bevolkingsgroep teneinde individuen te identificeren met een verhoogd risico van het hebben of doormaken van een specifieke genetische afwijking. (Bron: GreenFacts, op basis van het Human Genome Project Information Glossary  )

Hallucinogeen

Hallucinogenen zijn chemische stoffen die veranderingen teweegbrengen in het waarnemen, het denken en het voelen. Voorbeelden zijn onder andere LSD en PCP.

De effecten worden merkbaar na 20 tot 30 minuten en omvatten het verwijden van de pupillen, stijging van de bloeddruk, abnormaal hoge hartslag, onbewust beven of rillen, overactieve reflexen en de psychedelische fase (bestaande uit euforie of gemengde gemoedsveranderingen, visuele illusies en veranderde waarnemingen, het vervagen van de grenzen tussen het zelf en het niet-zelf en vaak een gevoel van eenheid met de kosmos).

Bovenop de vaak voorkomende voortdurende en terugkerende hallucinaties, zijn de nadelige gevolgen van hallucinogenen frequent en omvatten slechte trips, posthallucinogene waarnemingsstoornissen of flashbacks, gestoorde perceptie (het individu is ervan overtuigd dat de waargenomen vervormingen overeenstemmen met de realiteit) en affectieve- en gemoedsafwijkingen zoals angst, depressie of manieën (typerend is dat het individu het gevoel heeft dat hij of zij nooit meer normaal zal zijn en zich zorgen maakt over een hersenletsel ingevolge het gebruik van de drug). (Bron: GreenFacts, gebaseerd op het WGO Lexicon of alcohol and drug terms  )

Meer…

Heroïne

Pijnstillend middel gemaakt van de chemische stof morfine, die geëxtraheerd wordt uit het ingedroogde melksap van de opiumpapaver. Heroïne werkt extreem snel en binnen een paar seconden geeft een kleine dosis de gebruiker een gevoel van welbehagen. Veel grotere doses werken ontspannend en slaapverwekkend.

Zuivere heroïne is een wit poeder, maar straatheroïne heeft het uitzicht van een bruin-wit poeder dat kan gerookt, gesnoven of opgelost en ingespoten worden. (Bron: GreenFacts, gebaseerd op bbc.co.uk A to Z of Drugs  )

Meer…

Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

"Het IWOIB is een Instelling van Openbaar Nut, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de ordonnantie van 26 juni 2003. De opdrachten van dit Instituut behelzen de aanmoediging, de ondersteuning en de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie in overeenstemming met het beleid van het Gewest terzake.

Op deze basis verleent het IWOIB een financiële steun aan projecten voorgesteld door ondernemingen, universiteiten en hogescholen gevestigd in het Gewest." (Bron: ISRIB Website )

Kanker

Gelijk welke van een groep ziektes die ontstaat wanneer lichaamscellen abnormaal worden en het vermogen hebben zich te verspreiden en te groeien in naburige weefsels en andere delen van het lichaam (kwaadaardigheid). (Bron: GreenFacts)

Meer…

LSD (lyserginezuur diëthylamide)

Krachtig hallucinogeen middel, gemaakt van een zwam die men op rogge en andere wilde grassen vindt.

LSD is in feite een wit poeder, maar wordt op de straat in vloeibare vorm of in vloeipapier gedrenkt verkocht. Er zijn slechts kleine hoeveelheden van nodig om een effect te sorteren. Men kan het eveneens op een klontje suiker druppelen en zo gebruiken.

De effecten van LSD, ook wel een trip genoemd, hangen af van het individu, de genomen hoeveelheid, de gemoedstoestand van de gebruiker en de situatie waarin hij zich bevindt. Een trip begint gewoonlijk ongeveer een half uur na het innemen van het middel, na maximaal zes uren is er een piek en na ongeveer twaalf uren is er uiteindelijk een afname. Geen enkele trip is dezelfde.

Vermits het een hallucinogeen middel is, verandert het de manier waarop de hersenen de dingen waarnemen. Het bewegingsgevoel kan gestoord zijn en de tijd lijkt te versnellen of te vertragen. Kleuren, geluiden en omgevingen worden vervormd en flashbacks of het gevoel dat de geest uit het lichaam treedt zijn eveneens frequent. (Bron: GreenFacts, gebaseerd op bbc.co.uk A to Z of Drugs  )

Meer…

Morfine

Een natuurlijk bestanddeel van de opiumpapaver en het voornaamste actieve bestanddeel van opium.

Morfine is een krachtige pijnstiller. (Bron: GreenFacts)

Neurotransmitter(s)

Het chemisch element verantwoordelijk voor het overbrengen van informatie in het zenuwstelsel. (Bron: IPCS )

Meer…

Ontwenning

Ontwenning verwijst naar de fysische en mentale symptomen die drugsafhankelijke mensen ondervinden wanneer ze stoppen met het gebruik van die drug waarvan ze afhankelijk zijn of wanneer ze het gebruik ervan drastisch verminderen (Bron: GreenFacts)

Meer…

Opioïden

Klasse van verdovende middelen (bv. heroïne, codeïne, methadon) afgeleid van de opiumpapaver. Ze bevatten opium of worden synthetisch geproduceerd en hebben dan opiumachtige effecten. Opioïde middelen verlichten de pijn, onderdrukken het zintuiglijk vermogen en zijn slaapverwekkend. (Bron: San Francisco AIDS Foundation Glossary  vertaald door GreenFacts)

Meer…

PCP (Fencyclidine)

Dit middel wordt gebruikt als hallucinogeen middel, maar kan eveneens de pijn verlichten of stimulerend werken.

PCP is in verschillende vormen verkrijgbaar. Het kan een zuiver, kristalachtig poeder zijn, een tablet of capsule. Het kan ingeslikt, gerookt, gesnoven of ingespoten worden. Soms wordt PCP op marihuana of peterselie gestrooid en gerookt.

De effecten beginnen binnen de 5 minuten en na 30 minuten is er een piek. Aanvankelijk ervaart de gebruiker euforie, lichaamswarmte en prikkelende, zwevende sensaties en een gevoel van rustige isolatie. Er kunnen auditieve en visuele hallucinaties optreden, alsook een gewijzigd lichaamsbeeld, vervormde perceptie van tijd en ruimte, waanideeën en desorganisatie van het denken.

Begeleidende symptomen zijn hypertensie, snelle onbewuste bewegingen van de ogen, het verlies van spiercoördinatie, onduidelijke spraak, grimassen maken, overvloedig zweten, overactieve reflexen, verminderde gevoeligheid voor pijn, spierstramheid, abnormaal hoge lichaamstemperatuur, abnormaal acuut gehoorvermogen en toevallen.

Gewoonlijk duren de effecten 4 tot 6 uren, maar de nawerkingen kunnen verscheidene dagen of langer duren. Tijdens de onmiddellijke herstelperiode kan er autodestructief of gewelddadig gedrag optreden. (Bron: GreenFacts, gebaseerd op WGO Lexicon of alcohol and drug terms  )

Meer…

Stimulerende middelen

Stimulerende middelen zijn middelen die de activiteit van het centrale zenuwstelsel stimuleren.

Stimulerende middelen worden vaak ‘uppers’ genoemd omdat ze de mentale en fysische processen van het lichaam verhogen of versnellen. Sommige worden medisch voorgeschreven om de alertheid en de fysieke lichaamsprocessen te verhogen.

Stimulerende middelen omvatten nicotine (komen voor in tabaksproducten), cafeïne, amfetamines, ecstasy en cocaïne.

Stimulerende middelen kunnen symptomen veroorzaken die wijzen op een intoxicatie, onder andere een versnelde hartslag, dilatatie van de pupillen, verhoogde bloeddruk, overactieve reflexen, zweten, koude rillingen, misselijkheid en braken, een abnormaal gedrag zoals vechtlust, hypervigilantie, agitatie, superioriteitsgevoelens en verzwakt beoordelingsvermogen. Chronisch misbruik veroorzaakt persoonlijkheids- en gedragsveranderingen zoals impulsiviteit, agressiviteit, prikkelbaarheid en achterdocht.

Stoppen na langdurig en zwaar gebruik kan een onthoudingssyndroom opleveren gepaard gaand met een depressieve gemoedstoestand, vermoeidheid, slaapstoornissen en frequenter dromen. (Bron: GreenFacts, gebaseerd op WHO Lexicon of alcohol and drug terms  )

Meer…

Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) (in het Engels: World Health Organization, WHO) is het gespecialiseerde agentschap voor gezondheid van de Verenigde Naties en werd gesticht op 7 april 1948. De doelstelling van de WHO is het bereik van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid door alle mensen. Gezondheid wordt in het Statuut van de WHO gedefinieerd als een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte of gebrek.

De WHO wordt geregeld door [193] Lidstaten via de Wereldgezondheidsvergadering. De Gezondheidsvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van WHO’s Lidstaten. De hoofdtaken van de Wereldgezondheidsvergadering zijn het goedkeuren van het programma van WHO en het budget voor het volgende twee jaar en grote beleidsvragen te bepalen.

WHO's wetenschappelijke publicaties worden doorgaans erkend als een referentiebron.

De WHO heeft een aantal regionale bureaus die gezondheidskwesties aanhalen die specifiek zijn aan hun regio. (Bron: WHO website , vertaald door Greenfacts. )

WHO Regionale Bureaus
  Afrikaanse WGO-regio [en]   (46 landen)
  De Europese WGO-regio [en]   (53 landen)
  De Oostelijke Middellandse Zee WGO-regio [en]   (21 landen)
  De WGO-regio van de Amerika's [en]   (35 landen)
  De Zuid-Oost Azië WGO-regio [en]   (11 landen)
  De Westelijke Stille Oceaan WGO-regio [en]  (27 landen)

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Alcohol Welkom pagina
Wat is de impact van alcohol op de gezondheid en samenleving?
Acrylamide levensmiddelen Welkom pagina
Vormt de aanwezigheid ervan een risico voor de gezondheid?
A-Z Lijst