Talen:
Home » Visserij » Links

Visserij Meest recente gegevens

 

Links in het Nederlands over de Visserij

 1. Enkele websites met relevante informatie over de Visserij :

Andere links pagina’s

- Relevante links in het Engels, Spaans, Frans en Duits over de Visserij
- Algemene links van GreenFacts

 
 • De Europese Commissie produceert geregeld publicaties met gedetailleerde informatie over visserij en aquacultuur in Europa. Meer informatie beschikbaar op:
  http://ec.europa.eu/fisheries/publications_nl.htm 
 • De Milieu & NatuurCompendium is een product van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Het maakt statistieken onder anderen over visbestanden in de Noordzee beschikbaar op:
  www.milieuennatuurcompendium.nl/indicatoren/ 
 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rapport uitgebracht over “Duurzame viskweek voor behoud van de visvoorraad”, beschikbaar op:
   www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500083006.pdf
 • Het Belgisch Federaal Planbureau is een instelling van openbaar nut die studies en vooruitzichten maakt over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Het heeft een pagina over “Visvangst en biologische diversiteit in zee: evolutie in de Noordzee en in de wereld”:
  www.plan.be/websites/ferado/nl/html_books/ferado/2nl8.html 
 • De Stichting De Noordzee is de onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en een gezonde zee vol vis, dolfijnen en ander leven. Meer informatie over duurzame visserij, visserijbeleid zuiver vissen en aquacultuur op:
  www.noordzee.nl/dossiers_sub.php?mainID=3 
 • WWF-België besteedt een pagina van zijn website aan oceanen, hun belang, bedreigingen en stelt een aantal oplossingen voor. Meer informatie op:
  www.wwf.be/NL/?inc=page&pageid=108 

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Watervoorziening beoordening Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
A-Z Lijst