Talen:
Home » Visserij » Over deze Digest

Visserij Meest recente gegevens

 

Over deze Digest over de Visserij

  1. Bron van deze Digest
  2. Achtergrond van deze Digest

1. Bron van deze Digest

De bron van deze samenvatting is het FAO rapport "The State of World Fisheries and Aquaculture 2008: World review of fisheries and aquaculture (Part1)", die in 2009 door een groot internationaal paneel van wetenschappers geproduceerd werd.

Deze publicatie van het FAO Departement "Visserij en Aquacultuur" wordt om de twee jaar gepubliceerd. Het doel is een uitgebreid, objectief en algemeen beeld van de visserij en aquacultuur sector, en van de samenhangende beleidskwesties te verstrekken aan beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en degenen die voor hun inkomen van visserij afhankelijk zijn.

Niveau 1 werd door het redactieteam van GreenFacts geschreven.

Deze nieuwe visserij Digest vervangt en actualiseert de samenvatting van "The State of World Fisheries and Aquaculture 2004" dat in 2005 door GreenFacts werd geproduceerd en op deze website beschikbaar was.

GreenFacts Copyright Policy

2. Achtergrond van deze Digest

De publicatieprocedure van GreenFacts [en] staat borg voor de grootst mogelijke objectiviteit.

Engelse versie

Het eerste ontwerp van de Engelstalige originele versie van deze Digest werd door het redactieteam van GreenFacts [en] in januari 2009 geschreven.

Het twééde ontwerp van deze Digest werd op 4 februari 2009 door het redactieteam van GreenFacts gemaakt. Het werd dan nagekeken door wetenschappers van het Visserij Departement van de FAO (zie ons  formulier voor de collegiale toetsing [en]). De laatste aanpassingen werden eind februari onder toezicht van het Wetenschappelijk Comité van GreenFacts aangebracht.

De definitieve versie van Niveau 1 werd op 2 maart 2009 gepubliceerd, tegelijkertijd met de publicatie van het bron document op de FAO website.

De definitieve publicatie werd door de Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van GreenFacts op 9 maart 2009 goedgekeurd.

Nederlandstalige versie

De Nederlandse vertaling van de teksten en van de begrippenlijst van Niveau 1 werd in de loop van de maand maart 2009 door GreenFacts geschreven.

In tegenstelling tot het originele dossier die in het Engels werd gepubliceerd, werd de Nederlandse vertaling niet aan een collegiale toetsing onderworpen.

De teksten van Niveau 2 werden niet vertaald en zijn enkel beschikbaar in het engels.

Updates of andere veranderingen na de publicatie

Geen updates of veranderingen tot nu toe.

Persmededeling

2 maart 2009:

Latest data on the state of world fish stocks released today [en]

GreenFacts Copyright Policy


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Watervoorziening beoordening Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
A-Z Lijst