Talen:
Home » Visserij » Begrippenlijst

Visserij Meest recente gegevens

 

Begrippenlijst over de Visserij

Aquacultuur

Het kweken en opfokken van vis, schaaldieren of planten in vijvers, binnen omheiningen of in andere vormen van afgespannen zones in zoet of zeewater, voor rechtstreekse oogst van het product. (Bron: MA   Glossary, vertaald door GreenFacts )

Bijvangst

Dieren die ongewild gevangen worden in visnetten, soorten die de vissers niet van plan waren te vangen. Het kan hierbij o.a. gaan om zeezoogdieren, zeeschildpadden, zeevogels en haaien. (Bron: Seachoice Glossary , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Binnenwateren

De binnenwateren van een land bestaan uit alle wateren aan de landzijde van de basislijn. Dit ter onderscheid van de zee.

De binnenwateren zijn in twee groepen te verdelen:

  • rivieren, kanalen en meren die voor binnenvaartschepen bevaarbaar zijn;
  • alle maritieme wateren achter de basislijn: baaien, mondingen en zeehavens.
Bodemvis

Vissen die het grootste deel van hun leven doorbrengen op of niet hoog boven de zeebodem.

Voorbeelden van bodemvissen zijn o.a. platvis, kabeljauw, schelvis, koolvis, chimaera en palingen. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Cephalopoda

Cephalopoda (wat “koppotigen” betekent) zijn weekdieren met tentakels en een grote kop.

Deze weke ongewervelde dieren omvatten o.a. dieren zoals pijlinktvis, octopussen en inktvissen.

Het zijn snelbewegende vleeseters die prooien vangen met hun tentakels en ze vergiftigen met een beet van hun snavelachtige bek.

Ze bewegen zich voort door water door een sifon te persen, een soort jetaandrijving.

Veel soorten stoten ook een wolk inkt uit om aan hun belagers te ontsnappen. (Bron: Shark Glossary , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Chemische verbinding

Een stof bestaande uit twee of meer chemische elementen, die in een vaste verhouding voorkomen. (Bron: CORIS glossary , vertaling door GreenFacts)

Meer…

Duurzaamheid

Een kenmerk of toestand waarin de behoeften van de huidige, plaatselijke bevolking voldaan kunnen worden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties of bevolkingen om hun behoeften te dekken aangetast wordt.

Meer…

Ecosysteem

Een ecologische eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) en de omgeving waarin ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer op zich, een stroomgebied of een volledige regio kunnen beschouwd worden als een ecosysteem. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Habitat

De plaats waar en de milieuomstandigheden waarin een bepaald organisme leeft of groeit. (Bron: GreenFacts)

Licht zouten en roken

In de voedselbereiding verwijst licht zouten en roken naar diverse bewaringsprocessen en smaakversterkende bewerkingen, vooral van vlees of vis, door het toevoegen van een combinatie van zout, suiker en nitraat of nitriet. Veel van die processen omvatten ook het roken van het voedsel. (Bron: GreenFacts)

Massa (gewicht) Eenheden

Meer…

Nutriënten

Nutriënten of voedingsstoffen zijn de ongeveer twintig chemische elementen waarvan bekend is dat ze essentieel zijn voor de groei van levende organismen, onder andere stikstof, zwavel, fosfor en koolstof. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Peruaanse ansjovis

De Peruaanse ansjovis is een vis die behoort tot de ansjovisfamilie.

Ansjovis komt voor in het zuidoosten van de Stille Oceaan, hoofdzakelijk binnen een straal van 80 km van de kusten van Peru en Chili.

Deze vissen leven in grote scholen op een diepte die varieert van 3 tot 80 m.

De populatie werd in vergaande mate gereduceerd tijdens de El Niño in 1972, toen warm water de koude Humboldtstroom verving, die de vissen normaal verkiezen.

De Peruaanse ansjovis is zeer populair voor het maken van vismeel en brengt een van de meest hoogstaande soorten vismeel in de wereld voort.

Voor meer informatie over de ansjovis, klik hier op: www.fao.org/figis/servlet/  (Bron: GreenFacts)

Meer…

Pijlinktvis

Zoutwaterweekdier met twee lange tentakels voor het vangen van voedsel, acht of meer kortere armen en een gestroomlijnd lichaam dat aangepast is voor snel zwemmen in open water.

Pijlinktvissen zijn koppotigen (Cephalopoda). Ze zijn verwant met octopussen en inktvissen. Ze kunnen een wolk inktachtig materiaal uit hun inktzak uitstoten wanneer ze bedreigd worden.

Pijlinktvis is een populair zeevruchtgerecht, vooral in Oost-Azië en in het Middellandse Zeegebied

Voorbeelden van pijlinktvisvariëteiten zijn o.a. kortvin- of Illex inktvis en langvin- of Loligo inktvis. (Bron: Greenfacts)

Meer…

Soort

Een groep organismen die van alle andere groepen organismen verschillen en die in staat zijn om zich voort te planten en vruchtbaar nageslacht te produceren. Dit is de kleinste indelingseenheid voor planten en dieren. (Bron: OceanLink Glossary of Common Terms and Definitions in Marine Biology , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Tonijn

Een groep van grote roofvissoorten die verwant is met de makreel en in de open oceaan leeft.

Veel tonijnsoorten zijn belangrijke als consumtievis voor mensen. Tonijn is de allerbelangrijkste hulpbron die in open zee geëxploiteerd wordt.

Voorbeelden van tonijnsoorten zijn o.a. de grote blauwvintonijn, de geelvintonijn, de witte tonijn, de grootoogtonijn en de skipjack tonijn. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Trend

Een patroon van tijdsgebonden verandering, dat verder gaat dan kortetermijnfluctuaties. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Vismeel

Een eiwitrijk diervoedersupplement gemaakt door het koken, samenpersen, drogen en malen van een vis of schaaldier. (Bron: NOAA Fisheries  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Meer…

Visolie

Een olie die gewonnen wordt uit het lijf (lichaamsolie) of de lever (levertraan) van vis, meestal een bijproduct van de vismeelproductie. (Bron:  NOAA Glossary, vertaald door GreenFacts. )

Visserij

Een specifieke soort visserij, bijv. met een sleepnet Of wanneer een bepaalde soort het doel is, zoals de vangst van kabeljauw of zalm. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Visserijproductie

In de context van het rapport ”The State of World Fisheries and Aquaculture, 2004” van de FAO verwijst visserijproductie naar de visopbrengst door mensen, zowel via visvangst als door aquacultuur.

In dit welbepaalde context verwijst het niet naar de biologische vis(re)productie. (Bron: GreenFacts)

Visserijvangst

Visserijvangst verwijst naar alle soorten van oogst van natuurlijk voorkomende levende hulpbronnen in zowel zoet als zeewater. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Visvoorraad

De populatie [of totale massa] van een visbestand. Zulke voorraden worden doorgaans geïdentificeerd volgens de locatie waar ze gevonden worden. Ze kunnen genetisch verschillen van andere voorraden, maar dat is niet altijd zo. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) leidt internationale inspanningen om honger uit te schakelen. De FAO is van dienst in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden en treedt op als een neutraal forum waar alle naties samenkomen als gelijken om over afspraken te onderhandelen en over beleid te debatteren. FAO is ook een bron van kennis en informatie. Wij helpen aan de modernisering van ontwikkelings- en transitielanden, verbeteren hun agricultuur-, bosbouw- en visserijpraktijken en verzekeren een goede voeding voor iedereen. Sinds onze oprichting in 1945 hebben we speciale aandacht gegeven aan rurale gebieden in ontwikkeling, waar 70% van de arme en hongerige wereldpopulatie woont. FAO’s activiteiten omvatten vier hoofddelen:

  • Informatie beschikbaar maken.
  • Beleidsexpertise delen.
  • Een ontmoetingsplaats voor naties aanbieden.
  • Kennis naar het veld brengen.
Vreemde soort

Een vreemde soort of exoot is een soort die buiten zijn gebruikelijke verspreidingsgebied opduikt.

Invasieve vreemde soorten zijn vreemde soorten die ecosystemen, natuurlijke leefomgeving of andere soorten wijzigen door zich te vestigen en te verspreiden. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Watervoorziening beoordening Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
A-Z Lijst