Talen:
Home » Klimaatverandering Arctica » Begrippenlijst

De wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering in Arctica

 

Begrippenlijst over De wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering in Arctica

Arctische monitoring en beoordelingsprogramma

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) is in 1991 door acht landen opgericht in het kader van de strategie betreffende de bescherming van het Arctische milieu. Het evalueert en houdt toezicht op Arctica inzake vervuiling en klimaatverandering. Sinds 1996 is AMAP een van de zes werkgroepen van de Arctische Raad.

AMAP produceert beoordelingen die op wetenschappelijke en relevante gegevens zijn gebaseerd over het te voeren beleid om voorlichting aan besluitvormingsprocessen en het publiek over die domeinen te verstrekken. (Bron: Bron: Web  )

Broeikasgassen

Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O), methaan (CH4) en Ozon (O3) zijn gascomponenten van de atmosfeer, zowel van natuurlijke als van menselijke oorsprong, die de stralingen van het aardoppervlakte, van de atmosfeer en de wolken, absorberen en terugkaatsen. Deze eigenschap veroorzaakt het broeikaseffect. (Bron: GreenFacts)

Ecosysteem

Een ecologische eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) en de omgeving waarin ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer op zich, een stroomgebied of een volledige regio kunnen beschouwd worden als een ecosysteem. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Gletsjer

Een bewegend lichaam bestaande uit ijs dat zich op het land vormt door de accumulatie en verdichting van sneeuw, en dat naar beneden glijdt als gevolg van de zwaartekracht en van zijn eigen gewicht. (Bron: USGS Benchmark Glaciers , vertaald door GreenFacts)

Meer…

Habitat

De plaats waar en de milieuomstandigheden waarin een bepaald organisme leeft of groeit. (Bron: GreenFacts)

Klimaatverandering

De fluctuaties op lang termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde.

Tijdens de Conventie over de Klimaatverandering van de Verenigde Naties werd klimaatverandering ook omschreven als “verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer wijzigen en die zich toevoegt aan de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat en met vergelijkbare perioden kan worden waargenomen.” (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts )

Koolstofdioxide (CO2)

Een kleur- en reukloos niet brandbaar gas, dat in lage concentraties aanwezig is in de lucht die we inademen (ongeveer drie honderdsten van één procent per volume). Koolstofdioxide wordt geproduceerd bij verbranding van elke stof die koolstof bevat. Het is eveneens een product van ademhaling en fermentatie. Planten absorberen koolstofdioxide door fotosynthese. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Methaan

Methaan is een kleurloos, ontvlambaar, niet-toxisch gas met de chemische formule CH4. Dit gas wordt op natuurlijke wijze gevormd door de ontbinding van organische stoffen. Moerassen, levende dieren en energie zijn de belangrijkste bronnen van methaan emissies in de atmosfeer, waar het als een broeikasgas optreedt.

Methaan is tevens een belangrijke component van natuurlijk gas. Het wordt vooral uit geologische lagen ontgonnen voor brandstof en industrieel gebruik. (Bron: GreenFacts)

Visserij

Een specifieke soort visserij, bijv. met een sleepnet Of wanneer een bepaalde soort het doel is, zoals de vangst van kabeljauw of zalm. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts )


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
COP26 Welkom pagina
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Gefluoreerde gassen Welkom pagina
Bij koeling of airconditioning gebruikt men vaak gefluoreerde gassen.
A-Z Lijst