Talen:

Vogelgriep

Vergelijkbare term(en): vogelpest, aviaire influenza.

Definitie:

Vogelgriep is een besmettelijke dierenziekte, veroorzaakt door virussen die normaal enkel vogels en minder courant varkens treffen. Vogelgriepvirussen zijn uiterst soortgebonden, maar hebben in zeldzame gevallen over de soortenbarrière heen mensen besmet.

Bron: WHO Avian influenza frequently asked questions  , vertaald door GreenFacts.

Meer:

De wijdverspreide persistentie van het H5N1 – een uiterst ziekteverwekkende stam van vogelgriep – in vogelpopulaties houdt twee belangrijke risico’s in voor de menselijke gezondheid.

Het eerste is het risico voor rechtstreekse besmetting wanneer het virus zich van vogels overzet op mensen en tot zeer ernstige ziekte leidt. Van de weinige vogelgriepvirussen die over de soortenbarrière heen mensen hebben besmet, veroorzaakte H5N1 het grootste aantal gevallen van ernstige ziekte en dood bij mensen.

Het verschil met gewone seizoensgriep, waar een besmetting bij de meeste mensen niet meer dan lichte ademhalingssymptomen veroorzaakt, is dat de ziekte die voortkomt van H5N1 een ongewoon agressieve klinische weg volgt, met een snel verslechterende toestand en hoge sterftegraad. (…)

Een tweede nog verontrustender risico is dat het virus – als het daar voldoende kansen toe krijgt – zal veranderen in een vorm die zeer besmettelijk is voor mensen en gemakkelijk van mens op mens overgedragen wordt. Zulk een verandering zou het begin kunnen betekenen van een wereldwijde uitbraak (of pandemie). (...)

Hongkong beleefde in het verleden al twee uitbraken. In 1997, bij het eerste geregistreerde geval van menselijke besmetting met H5N1, trof het virus 18 mensen en doodde het 6 van hen. In het begin van 2003 veroorzaakte het virus twee besmettingen, waarvan één dodelijke, in een gezin in Hongkong waarvan iemand recent een reis naar Zuid-China had gemaakt.

Bron: WHO Avian influenza frequently asked questions  , vertaald door GreenFacts.

Gerelateerde woorden:

Epidemie - Influenza - Pandemie

Vertalingen:

English: Avian influenza
Español: Gripe aviar
Français: Grippe aviaire

Verwante publicaties: