Talen:

Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid

"Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft als opdracht het wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden voorbereiden, uitvoeren en evalueren, en in het bijzonder :

  • de tenuitvoerlegging, in opdracht van de regering, via de DG’s “Onderzoek & Ruimtevaart” en “Coördinatie & Informatie”, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de bevoegdheden van de federale overheid,
  • de uitbouw van een permanente expertise in de universiteiten en onderzoekscentra ten dienste van de federale overheid op het gebied van wetenschap en techniek,
  • de ondersteuning van de 10 federale wetenschappelijke instellingen die onder toezicht staan van de POD Wetenschapsbeleid, alsook van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI) en Belnet, het telematicaonderzoek netwerk, bij hun administratief, financieel en materieel beheer en de coördinatie en de valorisatie van hun onderzoeksactiviteiten en hun wetenschappelijke dienstverlening,
  • bovendien zijn de Eerste Minister en de Minister van Wetenschapsbeleid in januari 2002 overeengekomen het departement te belasten met het vraagstuk van de tijdens de oorlog geplunderde culturele goederen van de Joodse gemeenschap."

Bron: Belspo website 

Vertalingen:

Deutsch: Belgische Föderale Wissenschaftspolitik
English: Belgian Science Policy
Español: Belgian Science Policy
Français: Politique scientifique fédérale belge