Talen:

Gecombineerde Cyclus met Geïntegreerde Vergassing (IGCC)

Definitie:

Een installatie die gebruik maakt van gas afkomstig van hoogzwavelig steenkool, residuen raffinageresten van zware aardolie of biomassa.

IGCC is een geavanceerde technologie toegepast in elektriciteitscentrales, die toelaat de emissies van NOx, SO2 en fijn verdeelde deeltjes te verminderen en de brandstofefficiëntie van steenkool te verbeteren.

Het is een combinatie van twee technologieën:

  • de vergassing van steenkool, om een gas te produceren (syngas of synthesegas) die zuiver verbrandt.
  • de gecombineerde gasturbinecyclus, wat de meest efficiënte methode van elektriciteitsproductie is met het huidige, commercieel beschikbare gas (een gasturbinegenerator wekt elektriciteit op en de overtollige warmte wordt gebruikt om stoom te maken om, via een stoomturbine, bijkomende elektriciteit op te wekken).

Bron: GreenFacts

Gerelateerde woorden:

Fossiele brandstof(fen) - Koolstofdioxide (CO2) - Stoom- en gascentrales - Verbranding van verpulverd kool

Vertalingen:

English: Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)
Español: Ciclo Combinado con Gasificación Integrada (CCGI)
Français: Cycle combiné à gazéification intégrée(CCGI)

Verwante publicaties: