Talen:

Genetische technologie

Vergelijkbare term(en): gentechnologie, genetische manipulatie, genetische modificatie, recombinant-DNA-technologie.

Definitie:

De techniek die genen in een DNA-molecule of een organisme verwijdert, aanpast of toevoegt teneinde de informatie die het bevat te wijzigen. Door het wijzigen van deze informatie, verandert genetische technologie het type of de hoeveelheid eiwitten die een organisme kan produceren en laat het toe nieuwe stoffen aan te maken of nieuwe functies uit te oefenen.

Bron: U.S. International Information Programs Glossary of biotechnology terms , vertaald door GreenFacts

Meer:

De doelstelling van genetische technologie bestaat erin gewenste eigenschappen te produceren en de ongewenste te vermijden.

Voorbeelden van gewenste eigenschappen voor planten zijn onder meer versnelde groei, weerstand tegen ziekten en grotere planten. De gemodificeerde organismen noemt men soms transgenetische, biologisch gemanipuleerde of genetisch gemodificeerde organismen.

Bron: GreenFacts

Vertalingen:

English: Genetic Engineering
Español: Ingeniería genética
Français: Génie génétique

Verwante publicaties: