Talen:

Zure regen

Definitie:

Regen (of sneeuw) die zuur (pH lager dan 5.6) geworden is na interactie met verontreinigende gassen, zoals zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx).

Zure regen kan verzuring van het oppervlaktewater, de bodem en ecosystemen veroorzaken.

Bron: GreenFacts

Meer:
Slachtoffers van de zure regen - dode en stervende rode sparren in Maine Dode of stervende rode sparren

Bron: Urban Options Acid Rain 

Gerelateerde woorden:

pH

Vertalingen:

English: Acid rain
Español: Lluvia ácida
Français: Pluie acide

Verwante publicaties: