Talen:

pH

Vergelijkbare term(en): Zuurtegraad, Aciditeit.

Definitie:

De pH is de maatstaf voor de concentratie protonen (H+) in een oplossing en bijgevolg haar zuurtegraad of alkaliteit. Het concept werd in 1909 door S.P.L. Sørensen geïntroduceerd. De p staat voor het Duitse “Potenz”, wat vermogen of concentratie betekent, en de H voor het waterstofion (H+). Voor een leek, is de pH-waarde een benaderend cijfer tussen 0 en 14, dat aangeeft of een oplossing zuur (pH < 7), basisch (pH > 7) of neutraal (pH = 7) is.

Bron: GreenFacts

Meer:

Zuren hebben een zure smaak en reageren heftig met metalen. Sterke zuren kunnen de huid verbranden. Voorbeelden van zuren zijn onder meer azijn, sap van citrusvruchten en maagzuur (HCl).

Basen smaken bitter en voelen glibberig aan. Sterke basen kunnen de huid verbranden. Voorbeelden van basen zijn onder meer loog (natriumhydroxide voor de aanmaak van zeep) en ammoniak.

Wanneer men zuren en basen vermengt reageren ze, neutraliseren elkaar en vormen aldus zout en water.

Bron: GreenFacts, op basis van : Technology Studies in Education Acids Bases and pH Scale 

Gerelateerde woorden:

Zure regen

Vertalingen:

English: pH
Español: pH
Français: pH

Verwante publicaties: