Talen:
Home » CO2 Opvang en Opslag » Over deze Digest

CO2 Opvang en Opslag

 

Over deze Digest over CO2 Opvang en Opslag

  1. Bron van deze Digest
  2. Achtergrond van deze Digest

1. Bron van deze Digest

De inhoud van de teksten in Niveau 3 stammen direct uit het
 "Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage: Technical Summary", een leidend wetenschappelijk rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), geproduceerd in 2005 door een groot internationaal panel van wetenschappers.

De Niveau 1 & 2 samenvattingen van dit verslag werden geschreven door het GreenFacts redactionele team [en].

Bij het schrijven van de samenvattingen heeft GreenFacts zich ook gebaseerd op
 "Can carbon dioxide storage help cut greenhouse emissions?", een vereenvoudigde begeleiding van het IPCC "Special Report on Carbon Dioxide Capture & Storage" geproduceerd door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

GreenFacts Copyright Policy

2. Achtergrond van deze Digest

De publicatieprocedure van GreenFacts is ontworpen om een hoogstmogelijke mate van objectiviteit te garanderen.

Engelse versie

Het eerste ontwerp van de Engelstalige originele versie van deze Digest werd door het GreenFacts redactionele team op 25 juli 2007 geproduceerd.

Het tweede ontwerp van de Engelstalige originele versie van deze Digest werd door het GreenFacts redactionele team op 3 augustus 2007 geproduceerd.

De finale versie werd op 14 augustus 2007 door het GreenFacts redactionele team geproduceerd nadat het laatste ontwerp werd onderworpen aan een collegiale toetsing door drie onafhankelijke wetenschappers gekozen door de Wetenschappelijke Raad van GreenFacts (bekijk ons  formulier voor de collegiale toetsing).

De collegiale toetsing werd doorgevoerd door:

  • Prof. John Ludden - Executive Director, British Geological Survey
  • Dr. Christian Fouillac - Director of Research at the BGRM (Bureau de recherches géologiques et minières)
  • Dr. Alain Bonneville - Laboratoire de Géosciences Marines, Institut de Physique du Globe de Paris - CNRS

De finale publicatie werd op 31 augustus 2007 door de Voorzitter van de Wetenschappelijike Raad van GreenFacts goedgekeurd.

Nederlandstalige versie

De Nederlandstalige vertaling van de tekst en van de begrippenlijst van Niveaus 1 & 2 werd in juli 2008 door GreenFacts gemaakt.

De teksten van Niveau 3 zijn niet vertaald.

Updates of andere veranderingen na de publicatie

Geen actualiseringen of veranderingen tot nu toe.

GreenFacts Copyright Policy


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
COP26 Welkom pagina
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
A-Z Lijst