Talen:
Home » Landbouw » Over deze Digest

Landbouw en Ontwikkeling

 

Over deze Digest over Landbouw en Ontwikkeling

  1. Bron van deze Digest
  2. Actuele Toestand
  3. Achtergrond van deze Digest

1. Bron van deze Digest

Als men zoals nu voortdoet (business-as-usual), zal er over de komende halve eeuw niet genoeg voedsel zijn voor alle inwoners van de wereld. Het zal te paar gaan met een verdere aantasting van het milieu, en een toenemende kloof tussen armen en rijken. We hebben nu een kans om gebruik te maken van onze intellectuele middelen om dat soort toekomst te voorkomen. Zo niet, dan worden we geconfronteerd met een wereld waarin niemand zou willen wonen.
Professor Robert Watson, directeur van het IAASTD-Secretariaat
Globaal genomen produceren we genoeg voedsel voor een almaar groeiende bevolking. Maar dit gebeurde tegen een prijs die diepe fysische, biologische en sociale littekens naliet die nu volle aandacht verdienen van de wetenschappelijke, ethische en politieke overheden. Deze evaluatie legt de nadruk op de hedendaagse werkelijkheid en identificeert mogelijke acties op een eerlijke en sobere wijze.
Dr. Hans R Herren, laureaat van de World Food Prize, medevoorzitter van het IAASTD
We kunnen niet onafhankelijk in onze silo’s blijven werken. We hebben een areaal aan agrarische kennis, wetenschap en technologie die de dringende uitdagingen van de voedselzekerheid, waarmee we worden geconfronteerd, kunnen oplossen.
Professor Judi Wakhungu, medevoorzitter van het IAASTD

De teksten aangehaald in niveau 2 komen rechtstreeks uit de " Executive Summary of the Synthesis Report of the International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development" (IAASTD) dat gedurende de plenaire vergadering van 7 tot 12 april 2008 te Johannesburg goedgekeurd werd.

Het IAASTD analyseert wijzen om de agrarische wetenschap beter toe te passen, kennis en technologie teneinde honger en armoede te verminderen, landelijke bestaansmiddelen te verbeteren en billijke en duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Het werd uitgegeven op 15 april 2008 en is het resultaat van een driejarige inspanning van ongeveer 400 deskundigen wereldwijd, onder de auspiciën van 30 regeringen en 30 vertegenwoordigers van de burgermaatschappij. Deze laatste omvatten niet-gouvernementele organisaties, producenten- en consumentenverenigingen en internationale organisaties.

De evaluatie werd gesponsord door de United Nations, de Wereldbank en de Global Environment Facility (GEF), een onafhankelijke financiële organisatie die subsidies geeft aan ontwikkelingslanden. Er waren eveneens vijf agentschappen van de Verenigde Naties betrokken: de Food and Agricultural Organization (FAO), het U.N. Environment Program (UNDP), de U.N. Education, Science and Cultural Organization (UNEP), (UNESCO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Bijkomende personen, organisaties en regeringen namen deel in een collegiale toetsing (peer-review).

Het niveau 1 is een betrouwbare samenvatting van het syntheseverslag van het IAASTD. Het werd opgesteld door GreenFacts [en] onder contract met COM+ Alliance.

GreenFacts Copyright Policy

2. Actuele Toestand

Approved by the GreenFacts Scientific Board

3. Achtergrond van deze Digest

De publicatieprocedure van GreenFacts staat borg voor de grootst mogelijke objectiviteit.

Engelse versie

Het eerste ontwerp van de Engelstalige originele versie van deze Digest werd door het GreenFacts redactieteam in januari 2008 geschreven.

De definitieve versie van deze Digest werd in februari 2008 door het GreenFacts’ redactieteam opgesteld nadat het aan wetenschappers, die aan de redactie van het IAASTD verslag deelnamen, voorgelegd werd.

Deze toetsing werd door Dr. Beverly McIntire (Wereldbank) en door professor Rik Leemans (Wageningen University) gecoördineerd. (bekijk ons  formulier voor de collegiale toetsing [en]).

De collegiale toetsing werd doorgevoerd door:

  • Roger Leakey (Universiteit John Cook, Australië)
  • Stephen Biggs (Universiteit van East Anglia, Verenigd Koninkrijk)
  • Janice Jiggins (Universiteit van Wageningen, Nederland)
Nederlandstalige versie

De Nederlandstalige vertaling van de teksten en van de begrippenlijst van het Niveau 1 werd in de loop van de maand juli 2008 door GreenFacts gemaakt.

In tegenstelling tot het originele dossier “Agriculture & Development”, die in het Engels werd gepubliceerd, werd de nederlandse vertaling niet onderworpen aan een externetoetsing.

De teksten van Niveau 2 werden niet vertaald.

Persmededeling

15 April 2008

Agriculture & Development: New pressing challenges identified by international assessment

Updates of andere veranderingen na de publicatie

Geen actualiseringen of veranderingen tot nu toe.

GreenFacts Copyright Policy


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Watervoorziening beoordening Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
A-Z Lijst
FacebookTwitterEmail
Thema'sGedrukte versies

Get involved!

This summary is free and ad-free, as is all of our content. You can help us remain free and independant as well as to develop new ways to communicate science by becoming a Patron!

PatreonBECOME A PATRON!