Talen:

de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

"Na een reeks voedselverschrikkingen in de jaren negentig (bijv. BSE, dioxines ...) die het vertrouwen van de consument in de veiligheid van de voedselketen ondermijnden, concludeerde de Europese Unie dat er een nieuw wetenschappelijk orgaan moest worden opgericht dat belast is met het verstrekken van onafhankelijk en objectief advies over voedselveiligheidskwesties die verband houden met de voedselketen, met als hoofddoelstelling zoals uiteengezet in het Witboek over voedselveiligheid: "... bijdragen tot een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consument op het gebied van voedselveiligheid, waardoor het vertrouwen van de consument kan worden hersteld en onderhouden. "Het resultaat was de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

De EFSA werd in 2002 voorlopig in Brussel opgericht en biedt onafhankelijk wetenschappelijk advies over alle aangelegenheden die verband houden met de voedsel- en voederveiligheid - waaronder diergezondheid en dierenwelzijn en gewasbescherming - en verstrekt wetenschappelijk advies over voeding in relatie tot de communautaire wetgeving. De Autoriteit communiceert op open en transparante wijze met het publiek over alle zaken die onder haar bevoegdheid vallen. De risicobeoordelingen van de EFSA bieden risicomanagers (bestaande uit EU-instellingen met politieke verantwoordelijkheid, dwz de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad) met een degelijke wetenschappelijke basis voor het bepalen van beleidsgestuurde wetgevende of regelgevende maatregelen die nodig zijn om een ​​hoog niveau van consumentenbescherming met betrekking tot voedsel te waarborgen ."

Bron: www.efsa.europa.eu 

Vertalingen:

Deutsch: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
English: European Food Safety Authority
Español: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Français: Autorité Européenne de Sécurité des Aliments

Verwante publicaties: