Talen:

Methaan

Definitie:

Methaan is een kleurloos, ontvlambaar, niet-toxisch gas met de chemische formule CH4. Dit gas wordt op natuurlijke wijze gevormd door de ontbinding van organische stoffen. Moerassen, levende dieren en energie zijn de belangrijkste bronnen van methaan emissies in de atmosfeer, waar het als een broeikasgas optreedt.

Methaan is tevens een belangrijke component van natuurlijk gas. Het wordt vooral uit geologische lagen ontgonnen voor brandstof en industrieel gebruik.

Bron: GreenFacts

Gerelateerde woorden:

Broeikasgassen

Vertalingen:

English: Methane
Español: Metano
Français: Méthane

Verwante publicaties: