Talen:

Psychoactieve Drugs Tabak, Alcohol, en Verboden middelen

2. Hoe beïnvloeden psychoactieve drugs de gezondheid?

  • 2.1 Hoe schadelijk zijn psychoactieve drugs voor de gezondheid?
  • 2.2 Welke zijn de meest schadelijke gevolgen van het gebruik van psychoactieve drugs?

2.1 Hoe schadelijk zijn psychoactieve drugs voor de gezondheid?

Psychoactieve drugs betekenen een aanzienlijke last voor de volksgezondheid. De schade aan het menselijk lichaam wordt vaak uitgedrukt in termen van “disability adjusted life years” (DALY’s). Deze meting houdt rekening met de verloren levensjaren door vroegtijdige sterfte alsook met de levensjaren doorgebracht met een handicap.

Wereldwijd zijn de psychoactieve drugs verantwoordelijk voor 8,9% van het geheel van de DALY’s. De grootste impact is echter niet het gevolg van illegale drugs (0,8% van de DALY’s) maar wel van alcohol (4%) en tabak (4,1%).

De gezondheidslast die kan toegeschreven worden aan tabak en alcohol is bijzonder hoog bij mannen in de ontwikkelingslanden, vooral in Europa en Noord-Amerika. Inderdaad, de combinatie van tabak en alcohol wordt beschouwd als de oorzaak van meer dan een derde van alle mannelijke sterfgevallen in de ontwikkelde landen (26,3% wordt toegeschreven aan tabak en 8% aan alcohol). Bovendien verwacht men dat de impact van tabak in andere delen van de wereld zal stijgen. Meer in het Engels

Tabel 3. Percentage van de totale, globale mortaliteit en de DALY’s die kunnen toegeschreven worden aan tabak, alcohol en andere illegale stoffen [en]

2.2 Welke zijn de meest schadelijke gevolgen van het gebruik van psychoactieve drugs?

De gezondheidslast die kan toegeschreven worden aan tabak en alcohol is bijzonder hoog bij mannen in de ontwikkelingslanden, vooral in Europa en Noord-Amerika. Inderdaad, de combinatie van tabak en alcohol wordt beschouwd als de oorzaak van meer dan een derde van alle mannelijke sterfgevallen in de ontwikkelde landen (26,3% wordt toegeschreven aan tabak en 8% aan alcohol). Bovendien verwacht men dat de impact van tabak in andere delen van de wereld zal stijgen.

De voornaamste schadelijke gevolgen van drugsgebruik zijn de volgende:

  Lange termijn Korte termijn
Gezond-heids-effecten Sterfgevallen en letsels veroorzaakt door het rijden onder invloed van alcohol of andere drugs,

andere ongevallen, zelfmoord,

beroertes (ten minste voor alcohol),

overdosis (voor drugs zoals opioïden en alcohol).
Voor alcohol omvat dit levercirrose.

Voor het roken van sigaretten omvat dit longkanker, emfyseem en andere chronische aandoeningen.

Voor heroïne die wordt ingespoten en door het uitwisselen van naalden omvat dit de mogelijk van een besmetting met het hiv-virus of hepatitis B of C.
Sociale problemen Bijvoorbeeld een plotselinge breuk in een verhouding of een opsluiting. Bijvoorbeeld verwaarlozing van het werk en van de familiale verplichtingen.

Meer in het Engels