Talen:

Psychoactieve Drugs Tabak, Alcohol, en Verboden middelen

1. Wat zijn psychoactieve drugs en in welke mate worden ze gebruikt?

  • 1.1 Hoeveel mensen roken tabak?
  • 1.2 Welke zijn de trends in het verbruik van alcohol?
  • 1.3 Hoeveel mensen gebruiken illegale drugs?

Psychoactieve drugs zijn bestanddelen die het bewustzijn, de gemoedsgesteldheid en het denken van de gebruikers kunnen veranderen. Ze omvatten de wettelijk toegelaten drugs zoals tabak en alcohol, maar ook de illegale drugs zoals cannabis, amfetamines, ecstasy, cocaïne en heroïne.

Globaal genomen neemt het gebruik van tabak, alcohol en andere gecontroleerde drugs snel toe en dit legt een betekenisvolle last op de volksgezondheid. Meer in het Engels

1.1 Hoeveel mensen roken tabak?

Het percentage rokers stijgt snel in de ontwikkelingslanden, meer bepaald in China, en ook bij de vrouwen. Momenteel roken in de ontwikkelingslanden 50% van de mannen en 9% van de vrouwen, in vergelijking met 35% van de mannen en 22% van de vrouwen in de ontwikkelde landen.

Wanneer men een vergelijking maakt tussen de verschillende regio’s van de wereld, blijkt dat het verbruik van sigaretten het hoogst is in Azië en het Verre Oosten, dicht gevolgd door Zuid- en Noord-Amerika en Oost-Europa. Meer in het EngelsTabel 1. Verspreiding van het roken bij volwassenen en jongeren in de onderzochte landen [en]

1.2 Welke zijn de trends in het verbruik van alcohol?

Net zoals tabak, is alcohol zeer ruim beschikbaar en wordt in het grootste deel van de wereld agressief gepromoot.

Het verbruik van alcohol neemt toe in de ontwikkelingslanden, meer bepaald in Azië en in de landen die deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie.

De voorbije twintig jaar is het alcoholverbruik in de ontwikkelde landen gedaald. Desalniettemin blijft het gemiddelde alcoholverbruik, in vergelijking met de ontwikkelingslanden en de voormalige Sovjet-Unie, het hoogst in de ontwikkelde wereld. Meer in het Engels

1.3 Hoeveel mensen gebruiken illegale drugs?

Cannabis is de meest gebruikte illegale drug
Cannabis is de meest gebruikte illegale drug

Men schat dat er wereldwijd ongeveer 200 miljoen mensen een of andere soort van illegale drug gebruiken, zoals cocaïne, heroïne, cannabis of amfetamines. Illegale drugs worden meer gebruikt door mannen dan door vrouwen en meer door jonge dan oudere mensen.

Cannabis is de meest gebruikte illegale drug. Onder de bevolking van 15 jaar en meer, heeft 3,9% binnen de tijdspanne van 2000 tot 2001 minstens eenmaal cannabis gebruikt.

Na cannabis zijn de meest frequent gebruikte illegale drugs amfetamines, opioïden en cocaïne. Acht percent van de jongeren in West-Europa en meer dan 20% van de jongeren in de VS verklaarden minstens eenmaal één type van een illegale drug, andere dan cannabis, te hebben gebruikt.

Het aantal mensen dat drugs spuit gaat eveneens in stijgende lijn en dat heeft implicaties op de verspreiding van het hiv-virus. Wereldwijd werden 5% van de volwassenen met hiv/aids besmet door het spuiten van psychoactieve drugs. In sommige streken ligt deze verhouding zelfs hoger: 50-90% in Oost-Europa, Centraal-Azië, Oost-Azië en de gebieden rond de Stille Zuidzee en 25% in Noord-Amerika en West-Europa. Bijgevolg kan de aanpak en de preventie van het drugspuiten de verspreiding van het hiv-virus mee helpen voorkomen. Meer in het Engels