Talen:
Home » Watervoorraden » Links

Watervoorraden

 

Links in het Nederlands over Watervoorraden

 1. Enkele websites met relevante informatie over Watervoorraden:

Andere links pagina’s

- Relevante links in het Engels, Frans en Spaans over Watervoorraden
- Algemene links van GreenFacts

 
 • Het Wereld Natuur Fonds steunt bedrijven, lokale bevolking en overheden voor het beschermen van de rijkdom aan plant- en diersoorten op aarde voor huidige en toekomstige generaties. Een sectie van hun website is toegewijd aan water, namelijk waterrijke gebieden, waterfootprint, klimaat en water: www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/water/index.cfm 
 • Waterland.net bundelt waterinformatie op Internet en plaatst het in een logische context. Het is een initiatief van de Nederlandse Rijkswaterstaat:www.waterland.net/ 
 • PROTOS is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die zich inzet voor een beter waterbeheer en projecten ondersteunt rond participatief, rechtvaardig en duurzaam waterbeheer. Artikelen en educatief materiaal zijn beschikbaar op: www.protos.be/protosh2o/water-in-de-wereld/view?set_language=nl 
 • Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met onderzoek naar ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking. In zijn “Bulletin over Bevolking en Samenleving” van 2000 is er een artikel over de schaarste van water met cijfers over de totale hoeveelheid water op aarde:
  www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm00024.html 
 • Het Waterloket is het informatiepunt van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het geeft advies om op een duurzame manier met water om te gaan door informatie te verzamelen, de gegevens per doelgroep te groeperen (gezinnen, landbouw, gemeenten) en alles in de vorm van vraag en antwoord op hun website te zetten: www.waterloketvlaanderen.be 
 • De website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een pagina over water met achtergrondinformatie over zijn wateractiviteiten in verschillende landen, de samenwerking met verschillende partners, en de doelstelling om 50 miljoen mensen duurzaam aan te sluiten op drinkwater en sanitaire voorzieningen: www.minbuza.nl/nl/themas,milieu/water/water_wat_en_hoe 
 • De Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunale (GPCI) verenigt vijf intercommunales uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen die hun krachten bundelen om verschillende regionale aspecten aan te pakken. Het heeft een hele pagina over waterbeheer in de regio (www.grootstad.org/nl/index.html ) met verschillende documenten met betrekking tot retentie van regenwater, blauwnetwerk en beheer van watervoorraden in de metropool. Dit laatste document is beschikbaar op:  www.grootstad.org/pdf/Cahier4screencomplet.pdf.

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Watervoorziening beoordening Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
A-Z Lijst