Talen:

Bedreigingen voor de Wereldvolksgezondheid

 

Begrippenlijst over Bedreigingen voor de Wereldvolksgezondheid

Antibiotica

Een klasse van natuurlijke of door de mens gemaakte stoffen zoals penicilline die micro-organismen doden of hun groei beletten. (Bron: GreenFacts op basis van CoRIS Glossary   )

Meer…

Bacteriën

Bacteriën zijn een grote groep micro-organismen die in de bodem, in water, in planten, in organisch materiaal of in de lichamen van dieren of mensen leven. Ze zijn microscopisch klein en meestal eencellig, met een relatief eenvoudige celstructuur.

Sommige bacteriën veroorzaken ziekten zoals tetanus, tyfus, pneumonie, syfilis, cholera en tuberculose.

Bacteriën spelen een rol in de ontbinding van organisch materiaal en in andere chemische processen. (Bron: GreenFacts )

Meer…

Biologisch terrorisme

Het vrijlaten of dreigen met vrijlaten van virussen, bacteriën of andere kiemen (dragers) om ziekte en dood te zaaien onder mensen, dieren of planten.

Biologische agens kunnen verspreid worden door de lucht, via water of in voedsel. (Bron: US Centers for Disease Control and Prevention  , vertaald door GreenFacts. )

cholera

Cholera is een verwoestende en soms dodelijke ziekte die door de bacterie Vibrio cholera wordt veroorzaakt.

Cholera wordt normaal verspreid via besmet water.

Cholera kan gemakkelijk door toediening van vocht, van zouten en elektrolyten genezen worden. (Bron: WHO, Healthtopics, Treatment of Choleraurl  , vertaald door GreenFacts. )

Meer…

Epidemie

De wijdverspreide uitbraak van een ziekte of een groot aantal gevallen van een ziekte in één enkele gemeenschap of in een relatief klein gebied. (Bron: CoRIS Glossary  , vertaald door GreenFacts. )

Gekkekoeienziekte

Boviene Spongiforme Encefalopathie (BSE) is een fatale en dodelijke besmettelijke ziekte in de hersenen van vee. Ze tast de hersencellen en de ruggengraat van het dier aan.

Spongiforme verwijst naar het typische uitzicht van aangetaste hersenen, die vol gaten komen te zitten die ze doen gelijken op sponzen en die zichtbaar zijn onder een gewone microscoop. (Bron: WHO Bovine spongiform encephalopathy , vertaald door GreenFacts. )

Geneesmiddelenresistentie

Geneesmiddelenresistentie vindt plaatst wanneer een cel of bacterie minder gevoelig wordt tegenover een specifiek geneesmiddel. De klinische gevolgen van de weerstand zijn een afgenomen efficiëntie van dat geneesmiddel om een ziekte te genezen of om de symptomen van een patiënt te verbeteren.

Infecties aan de ademhalingswegen, HIV/AIDS, diarreeziekten, tuberculose en malaria zijn de grootste moordenaars onder de besmettelijke ziekten. De laatste jaren hebben al die ziekten een resistentie ontwikkeld tegen geneesmiddelen van de eerste lijn. (Bron: GreenFacts )

HIV/AIDS

HIV is de afkorting van “human immunodeficiency virus”, een virus dat cellen van het menselijke immuunsysteem aantast en hun werking vernietigt of ontwricht. Een besmetting met dit virus veroorzaakt de geleidelijke uitputting van het immuunsysteem, wat leidt tot immuniteitsgebrek.

Mensen met immuniteitsgebrek lijden aan veel grotere kwetsbaarheid voor een breed gamma van infecties, waarvan de meeste zeer zelden voorkomen bij mensen zonder immuniteitsgebrek.

AIDS staat voor "acquired immunodeficiency syndrome" en beschrijft de verzameling van symptomen en infecties die verbonden zijn aan een verworven deficiëntie van het immuunsysteem. Er werd vastgesteld dat besmetting met HIV de onderliggende oorzaak is van AIDS. (Bron: UNAIDS Fast facts about AIDS , vertaald door GreenFacts. )

Meer…

Infectie

Dit is de ontwikkeling in het lichaam van een parasiet die ziekte veroorzaakt. Het kan een virus, een bacterie, een schimmel of een protozoa zijn. (Bron: GreenFacts )

Influenza

Influenza is een uiterst bestmettelijke virale ziekte die hoofdzakelijk de neus, de keel, de bronchiën en, meer zelden, de longen aantast. Het is een besmettelijke ziekte die gekenmerkt wordt door koorts, hoofdpijn, keelpijn, lichaamspijnen en neusverstopping.

Influenza kan ook leiden tot pneumonie en tot de dood, vooral onder kinderen, bejaarden en mensen met een ernstige medische aandoening.

Het virus wordt gemakkelijk overgedragen van mens op mens via druppels en kleine deeltjes die verspreid worden wanneer besmette personen hoesten of niezen. Influenza verspreidt zich doorgaans snel in seizoensgebonden epidemieën (Bron: GreenFacts, op basis van FAO, Agricultural Department, Avian Influenza Glossary  . )

Insecticide

Een stof dat insecten doodt. (Bron: FAO Glossary of biotechnology & genetic engineering  , vertaald door GreenFacts. )

Internationale Gezondheidsreglementering

"Sinds 15 juni 2007 is de wereld de Internationale Gezondheidsreglementering aan het implementeren (2005). Deze wettelijk bindende overeenkomst draagt in grote mate bij aan de veiligheid van de internationale volksgezondheid door een nieuw kader te voorzien voor de coördinatie van het beheer van gebeurtenissen die een noodgeval kunnen vormen voor de wereldvolksgezondheid en zal in alle landen het vermogen verbeteren om bedreigingen op te sporen, te evalueren, te melden en erop te reageren."

"Landen die Partijstaten voor de Reglementeringen zijn, hebben twee jaar de tijd om hun ziektebestrijdend vermogen te evalueren en om nationale actieplannen uit te werken, gevolgd door een termijn van drie jaar om te voldoen aan de eisen in de Reglementeringen met betrekking tot hun nationale monitoring- en reactiesystemen alsook aan de vereisten in aangeduide luchthavens, in havens en op bepaalde kruispunten op het land." (Bron: International Health Regulations website , vertaald door GreenFacts. )

Lepra

Lepra is een chronische besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium leprae, die de huid en de zenuwen aantast.

Als lepra niet behandeld wordt, kan dat leiden tot progressieve en permanente beschadiging van zenuwen, verlies van gevoel en zweetvermogen aan de handen en voeten. Lepra kan de spieren in de handen, de voeten en het gezicht verlammen. (Bron: GreenFacts )

Meer…

Miltvuur

Een ernstige bacteriële infectie die door Bacillus anthracis wordt veroorzaakt .Het komt in de eerste plaats bij dieren voor, maar wordt af en toe op mensen overgedragen. Over het algemeen worden hoefdieren zoals schapen en geiten erdoor getroffen. Een infectie bij mensen manifesteert zich vaak op de huid (huidmiltvuur), in de longen (longmiltvuur) of in het maag- en darmstelsel.

De naam komt van het Griekse woord voor “steenkool” vanwege de koolzwarte plek die het merkteken is van de meest voorkomende vorm van de ziekte. Miltvuur is niet besmettelijk en kan behandeld worden met antibiotica. (Bron: GreenFacts, op basis van de World Health Organization  )

Meer…

Pandemie

Een epidemie die zich geografisch wijd verspreidt en een grote regio of zelfs de hele wereld treft. (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts. )

Meer…

Pest

De pest is een bestmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis. Builenpest is het meest voorkomende type pest bij mensen. Hij wordt op mensen overgedragen door vlooien, door rechtstreekse blootstelling aan besmette weefsels of door spuitbusdruppeltjes.

De ziekte wordt gekenmerkt door koorts, rillingen, hoofdpijn en pijnlijke lymfeklieren.

Bij een vroege diagnose kan builenpest met succes behandeld worden met antibiotica (Bron: GreenFacts, op basis van de Centers for Disease Control and Prevention Plague (Yersinia pestis)  . )

Meer…

Pneumonie

Ontsteking van longblaasjes, de minuscule luchtzakjes diep in de longen, waar koolstofdioxide en zuurstof uitgewisseld worden.

Longontsteking kan symptomen veroorzaken als koorts, rillingen, spierstijfheid, pijn in de borst, slijm ophoesten, kortademigheid, hoge hartslag en moeilijk ademen.

De ziekte kan acuut of chronisch zijn en wordt gewoonlijk veroorzaakt door bacteriën of virussen (Bron: GreenFacts )

Meer…

Pokken

Een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een soort van pokkenvirus. De symptomen omvatten gewoonlijk koorts, ernstige rugpijn en blaarachtige uitslag. De pokken worden van mens op mens overgedragen door geïnfecteerde spuitbussen en aërosolen. (Bron: The University of Chicago Medical Center , vertaald door GreenFacts. )

Meer…

Poliomyelitis

Poliomyelitis (polio) is een uiterst besmettelijke virale ziekte die hoofdzakelijk jonge kinderen treft.

Het Poliovirus wordt overgedragen via besmet voedsel en water en vermenigvuldigt zich in de dikke darm, vanwaar het in het zenuwstelsel kan binnendringen.

Veel besmette mensen vertonen geen symptomen, maar scheiden het virus uit in hun faecaliën en dragen zo de besmetting over op anderen.

De eerste symptomen van polio zijn onder andere koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, braken, nekstijfheid en pijn in de ledematen. In een klein aantal gevallen veroorzaakt de ziekte verlamming, die vaak permanent is.

Polio kan enkel voorkomen worden door inenting. (Bron: WHO Poliomyelitis  , vertaald door GreenFacts. )

Tuberculose

Tuberculose (TB) is een besmettelijke ziekte die door een bacterie, meestal Mycobacterium tuberculosis, wordt veroorzaakt. Ze tast weefsels in het menselijke lichaam aan, meestal de longen (longtuberculose). Ze veroorzaakt kleine tumoren die het weefsel vernietigen.

De symptomen omvatten hoesten, vermoeidheid, gewichtverlies, moeilijk ademen en koorts. (Bron: GreenFacts )

Meer…

United Nations System Influenza Coordination (UNSIC)

De afdeling UN System Influenza Coordination (UNSIC) werd in het leven geroepen binnen de UN Development Group om te helpen garanderen dat het systeem van de Verenigde Naties ingaat op nationale, regionale en wereldwijde uitdagingen in verband met influenza. Het primaire doel van deze dienst is in te staan voor samenwerking en coördinatie binnen het VN-systeem, in ondersteuning van verschillende lopende initiatieven om de vogelgriepepidemie en de dreiging van een pandemie bij mensen aan te pakken. (Bron: UNSIC  website, vertaald door GreenFacts. )

Virus

Een virus is een klein organisme dat andere biologische organismen kan besmetten.

Virussen kunnen zich enkel voortplanten door in cellen binnen te dringen en ze over te nemen omdat ze de celuitrusting voor zelfvoortplanting niet hebben.

Ze veroorzaken ziekten in mensen, dieren, planten en bacteriën.

Voorbeelden van mensenziekten die door virussen veroorzaakt worden, zijn onder andere de gewone verkoudheid, influenza, pokken, AIDS en koortsblaasjes. (Bron: GreenFacts )

Meer…

Vogelgriep

Vogelgriep is een besmettelijke dierenziekte, veroorzaakt door virussen die normaal enkel vogels en minder courant varkens treffen. Vogelgriepvirussen zijn uiterst soortgebonden, maar hebben in zeldzame gevallen over de soortenbarrière heen mensen besmet. (Bron: WHO Avian influenza frequently asked questions  , vertaald door GreenFacts. )

Meer…

Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) (in het Engels: World Health Organization, WHO) is het gespecialiseerde agentschap voor gezondheid van de Verenigde Naties en werd gesticht op 7 april 1948. De doelstelling van de WHO is het bereik van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid door alle mensen. Gezondheid wordt in het Statuut van de WHO gedefinieerd als een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte of gebrek.

De WHO wordt geregeld door [193] Lidstaten via de Wereldgezondheidsvergadering. De Gezondheidsvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van WHO’s Lidstaten. De hoofdtaken van de Wereldgezondheidsvergadering zijn het goedkeuren van het programma van WHO en het budget voor het volgende twee jaar en grote beleidsvragen te bepalen.

WHO's wetenschappelijke publicaties worden doorgaans erkend als een referentiebron.

De WHO heeft een aantal regionale bureaus die gezondheidskwesties aanhalen die specifiek zijn aan hun regio. (Bron: WHO website , vertaald door Greenfacts. )

WHO Regionale Bureaus
  Afrikaanse WGO-regio [en]   (46 landen)
  De Europese WGO-regio [en]   (53 landen)
  De Oostelijke Middellandse Zee WGO-regio [en]   (21 landen)
  De WGO-regio van de Amerika's [en]   (35 landen)
  De Zuid-Oost Azië WGO-regio [en]   (11 landen)
  De Westelijke Stille Oceaan WGO-regio [en]  (27 landen)
Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel is een complex, uitermate verfijnd systeem dat lichaamsactiviteiten regelt en coördineert.

Het omvat:

  • het centrale zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen en de ruggengraat, en
  • het perifere zenuwstelsel, met daarin begrepen de ogen, de oren, de smaak- en reukorganen alsook de tastzintuigen in de huid, de gewrichten, de spieren en andere lichaamsdelen.
(Bron: GreenFacts, op basis van Ohio State University Medical Centre About the Nervous System . )


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
vaccins Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
Europese Green Deal Welkom pagina
De Europese Unie heeft eind 2019 een Europese Green Deal gepubliceerd met beleidsrichtlijnen inzake klimaat en vervuiling
A-Z Lijst