Talen:

Biodiversiteit en menselijk welzijn

 

Links in het Nederlands over Biodiversiteit

 1. Relevante links

  Enkele websites met relevante informatie over Biodiversiteit :

 2. Partner links
 3. Websites met een link naar deze GreenFacts Digest

Andere links pagina’s

- Relevante links in het Engels, Spaans, Frans en Duits over Biodiversiteit
- Algemene links van GreenFacts

 

1. Relevante links

 • Samenvattingen van EU Wetgeving over de bescherming van natuur en biodiversiteit:
  http://europa.eu/scadplus/leg/nl/s15006.htm 
 • Een informatieplatform dat de Nederlandse bijdrage is aan het internationale uitwisselingsmechanisme (Clearing-House Mechanism) onder de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD):
  http://netherlands.biodiv-chm.org 
 • Op deze website van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO; een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid) vindt men feiten en cijfers over de natuur en het natuurbeleid in Vlaanderen:
  www.natuurindicatoren.be 
 • De website van VROM (het Nederlandse ministerie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) heeft een uitgebreide Vraag en Antwoord sectie over biodiversiteit en over welke maatregelen in Nederland en de EU genomen worden tegen het verlies daarvan:
  www.vrom.nl/pagina.html?id=19372 
 • Het Nederlands Soortenregister is samengesteld door een groep Nederlandse verenigingen, stichtingen en bestuursorganen:
  www.nederlandsesoorten.nl 
 • Deze website voor kinderen is geproduceerd door de organisatie IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, een Nederlandse non-profitorganisatie met 125 beroepskrachten en 17.000 actieve leden. De doelstelling van het IVN is bij te dragen tot een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap door communicatie, educatie, voorlichting en participatie:
  www.biodiversiteit.com 
 

2. Partner links

Organisaties die met GreenFacts samengewerkt hebben aan de voorbereiding van deze GreenFacts studie over biodiversiteit en de voorbereiding van een gedrukte versie van het Niveau 1:

www.kennislink.nl Kennislink is een onafhankelijk, virtueel platvorm voor wetenschappelijke communicatie in het Nederlands.Kennislink heeft de Nederlandstalige vertaling van deze Digest goedgekeurd.
www.kennislink.nl 
IUCN - The World Conservation Union The World Conservation Union (IUCN) brengt ongeveer 10000 wetenschappers en experten uit 181 landen in een unieke wereldwijde samenwerking bij elkaar om biodiversiteit te beschermen en om voor een duurzam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te werken. In dit kader heeft het IUCN Regional Office for Europe in Brussel de missie, een Europees netwerk van excellentie in onderzoek, beleid en uitgsproken goede voorbeelden in het domein van milieu te verschaffen.
www.iucn.org 
WCMC Het UNEP World Conservation Monitoring Centre is de steunende arm voor expertise en beleid voor biodiversiteit van het United Nations Environment Programme, de leidende intergouvernementele milieu organisatie ter wereld. Sinds meer dan vijfentwintig jaar voerd het Centrum wetenschapelijk onderzoek door en stelt praktisch beleid advies ter beschikking om besluitvormers te helpen, de waarde van biodiversiteit te erkennen en deze kennis op alles wat zij doen toetepassen.
www.unep-wcmc.org 
Countdown 2010 Countdown 2010 werkt dicht samen met landen, regios en de civil society om regeringen te helpen, het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te verminderen. Op de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling en op andere gelegenheiden hebben wereldleiders zich verplicht, dit 2010 doel voor biodiversiteit te bereiken en bijgevolg de in dit rapport beschrevene uitdagingen aan te gaan.
www.countdown2010.net 

Zie ook informatie over GreenFacts partners [en] en de voordelen voor partners [en].

 

3. Websites met een link naar deze GreenFacts Digest

Voorbeelden van sites in het Nederlands met een link naar deze studie van GreenFacts over biodiversiteit:


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Biodiversiteit (CBD) Welkom pagina
Welke vooruitgang werd geboekt ten opzichte van de 2010-doelstelling van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit?
A-Z Lijst