Talen:
Home » Biodiversiteit (MA) » Over deze Digest

Biodiversiteit en menselijk welzijn

 

Over deze Digest over Biodiversiteit

  1. Bronnen van deze Digest
  2. Achtergrond van deze Digest
  3. Partnerships

1. Bronnen van deze Digest

De GreenFacts condensatie op twee niveaus van de Biodiversity Synthesis van het Millennium Ecosystem Assessment is uitstekend en omvat nauwkeurig alle ernstige kwesties van dit rapport. Het internationale team dat het rapport heeft geproduceerd kan zich verheugen in dat het document nu beschikbaar is in uw innovatieve uitvoering bedoeld voor een breed publiek. GreenFacts heeft, zoals gewoonlijk, een fantastisch stuk werk geleverd door complexe informatie in een gemakkelijk toegankelijk formaat aan de grotere samenleving over te dragen.
Dr. Harold Mooney, Co-Chair of the Millennium Assessment Panel

De materiele inhoud van de teksten in Niveau 3 stammen direct uit het  "Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis" van het Millennium Ecosystem Assessment (MA), een leidend wetenschappelijk rapport geproduceerd in 2005 door een groot internationaal panel van wetenschappers.

Dit MA rapport resumeert en integreert bevindingen in verband met biologische diversiteit van de vier MA werkgroepen: Voorwaarden en Ontwikkelingen, Scenario's, Reacties en Sub-globale Beoordelingen, en is bedoeld als antwoord op verzoeken om informatie gekregen via de Conventie over Biologische Diversiteit (CBD).

Het MA is een samenwerking van 1360 van de wereld's aanvoerende experten en ook een coöperatie tussen meerdere internationale organizaties, waaronder de VN-conventie over biologische diversiteit, de VN-conventie ter bestrijding van woestijnvorming, de Ramsar conventie over moeraslanden, de conventie over migrerende soorten, vijf VN-organisaties (WGO, FAO, UNESCO, UNEP, y UNDP), de Wereldbank, en de IUCN.

De Niveau 1 & 2 samenvattingen van dit verslag zijn geschreven door het GreenFacts redactionele team [en]

GreenFacts Copyright Policy

2. Achtergrond van deze Digest

Engelse versie

Het eerste ontwerp van de Engelstalige originele versie van deze Digest werd door het GreenFacts redactionele team op 27 februari 2006 geproduceerd.

Het tweede ontwerp van de Engelstalige originele versie van deze Digest werd door het GreenFacts redactionele team op 23 maart 2006 geproduceerd.

Het derde ontwerp van de Engelstalige originele versie van deze Digest werd op 28 maart 2006 door GreenFacts geproduceerd na een voorafgaande toetsing door experten uit mileu- en industriele organizaties (bekijk ons  formulier voor de voorafgaande toetsing). Het derde ontwerp was onderworpen aan een collegiale toetsing door drie door de GreenFacts Wetenschappelijke Raad gekozene onafhankelijke wetenschappers (bekijk ons  formulier voor de collegiale toetsing). De laatste verbeteringen werden onder toezicht van de GreenFacts Wetenschappelijke Raad in April 2006 bijgevoegd.

De finale Engelstalige origineele publicatie werd op 26 april 2006 door de President van het GreenFacts Wetenschappelijke Bestuur goedgekeurd.

Nederlandstalige versie

De Nederlandstalige vertaling van de tekst en begrippenlijst van Niveau 1 werd gemaakt in mei 2006, gecontrolleerd door een wetenschappelijke specialist en beoordeeld en goedgekeurd door Kennislink 

De teksten van niveau 2 en 3 zijn niet vertaald.

Updates of andere veranderingen na de publicatie

Geen actualiseringen of veranderingen tot nu toe.

3. Partnerships

Deze samenvattingen zijn geproduceerd door GreenFacts in samenwerking met:

www.kennislink.nl Kennislink is een onafhankelijk, virtueel platvorm voor wetenschappelijke communicatie in het Nederlands.Kennislink heeft de Nederlandstalige vertaling van deze Digest goedgekeurd.
www.kennislink.nl 
IUCN - The World Conservation Union The World Conservation Union (IUCN) brengt ongeveer 10000 wetenschappers en experten uit 181 landen in een unieke wereldwijde samenwerking bij elkaar om biodiversiteit te beschermen en om voor een duurzam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te werken. In dit kader heeft het IUCN Regional Office for Europe in Brussel de missie, een Europees netwerk van excellentie in onderzoek, beleid en uitgsproken goede voorbeelden in het domein van milieu te verschaffen.
www.iucn.org 
WCMC Het UNEP World Conservation Monitoring Centre is de steunende arm voor expertise en beleid voor biodiversiteit van het United Nations Environment Programme, de leidende intergouvernementele milieu organisatie ter wereld. Sinds meer dan vijfentwintig jaar voerd het Centrum wetenschapelijk onderzoek door en stelt praktisch beleid advies ter beschikking om besluitvormers te helpen, de waarde van biodiversiteit te erkennen en deze kennis op alles wat zij doen toetepassen.
www.unep-wcmc.org 
Countdown 2010 Countdown 2010 werkt dicht samen met landen, regios en de civil society om regeringen te helpen, het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te verminderen. Op de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling en op andere gelegenheiden hebben wereldleiders zich verplicht, dit 2010 doel voor biodiversiteit te bereiken en bijgevolg de in dit rapport beschrevene uitdagingen aan te gaan.
www.countdown2010.net 

GreenFacts Copyright Policy


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Biodiversiteit (CBD) Welkom pagina
Welke vooruitgang werd geboekt ten opzichte van de 2010-doelstelling van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit?
A-Z Lijst