Talen:

CO2 Opvang en Opslag

7. Hoe kan CO2 in andere materialen worden opgeslagen?

  • 7.1 Kan CO2 omgezet en in vaste vorm opgeslagen worden?
  • 7.2 Welke zijn de industriële verwerkingen van CO2 en kunnen ze CO2-emissies beperken?

7.1 Kan CO2 omgezet en in vaste vorm opgeslagen worden?

CO2 kan vrijwel permanent in een vaste vorm worden omgezet via chemische reacties met natuurlijk voorkomende ontginbare mineralen, zoals calciumoxide (CaO) om kalksteen te vormen (CaCO3) of magnesiumoxide (MgO) om dolomiet (MgCO3) te vormen. Als gevolg van deze reactie zou er geen CO2 in de atmosfeer worden uitgestoten en er zou geen behoefte zijn aan controle van de opslagplaatsen en de daaraan verbonden risico’s zouden zeer gering zijn. Deze technologie vergt echter grote hoeveelheden energie en mineralen. Aanzienlijke verbeteringen zijn nodig vooraleer deze techniek een werkelijke optie kan worden. Meer in het Engels

7.2 Welke zijn de industriële verwerkingen van CO2 en kunnen ze CO2-emissies beperken?

Het gebruik van opgevangen CO2 in industriële chemische processen is technisch mogelijk, maar het potentieel qua vermindering van de uitstoot is momenteel gering. Het totale industriële gebruik van 120 MtCO2 per jaar is zeer beperkt vergeleken met de uitstoot veroorzaakt door menselijke activiteiten (meer dan 30.000 MtCO2 per jaar). Twee derde ervan wordt gebruikt voor de aanmaak van ureum, dat gebruikt wordt in de productie van meststoffen en andere producten. Andere toepassingen zijn: tuinbouw, koelapparatuur, voedingsverpakking, lassen, dranken en brandblusapparaten.

Bovendien stoten de meeste van deze industriële producten hun CO2 na een paar dagen of maanden terug uit in de atmosfeer. Slechts een klein gedeelte – ongeveer 20 MtCO2 per jaar – wordt voor verschillende tientallen jaren opgeslagen en slechts 1 MtCO2 per jaar gedurende een eeuw of langer. Bijgevolg kan de opvang van CO2 voor industriële toepassingen slechts een onbeduidende bijdrage leveren tot het beperken van de klimaatverandering. Meer in het Engels


FacebookTwitterEmailDownload (23 paginas, 0.7 MB)
Thema'sGedrukte versies

Get involved!

This summary is free and ad-free, as is all of our content. You can help us remain free and independant as well as to develop new ways to communicate science by becoming a Patron!

PatreonBECOME A PATRON!