Talen:

CO2 Opvang en Opslag

6. Zou CO2 diep in de oceanen opgeslagen kunnen worden?

 • 6.1 Welke zijn de methoden voor opslag in de oceanen?
 • 6.2 Wat zijn de mogelijke milieu-impacten en kosten van opslag in de oceaan?

6.1 Welke zijn de methoden voor opslag in de oceanen?

Vermits CO2 oplosbaar is in water, vinden er natuurlijke uitwisselingen plaats tussen de atmosfeer en de oppervlakte van oceanen tot er een evenwicht bereikt is. Indien de atmosferische concentratie aan CO2 stijgt, verwacht men dat de oceanen geleidelijk aan over meerdere eeuwen het bijkomende CO2 zullen opnemen tot een nieuw evenwicht bereikt is. Het CO2 zou eerst opgelost worden in de bovenste waterlagen en later vermengd worden met dieper gelegen oceaanwater. Op die manier hebben de oceanen 500 GtCO2 opgenomen van de 1.300 GtCO2, die de laatste 200 jaren in de atmosfeer als gevolg van menselijke activiteiten werden uitgestoten. Oceanen nemen momenteel ongeveer 7 GtCO2 per jaar op. Het grootste deel van dat CO2 bevindt zich in de bovenste oceaanlagen, die daardoor wat zuurder zijn geworden (een vermindering van de pH-waarde met 0,1). Tot dusver is er in feite geen verandering opgetreden in de zuurtegraad van diepe oceanen.

Opgevangen CO2 zou eventueel rechtstreeks in de diepe oceanen geïnjecteeerd kunnen worden, waar het grootste deel ervan voor eeuwen geïsoleerd zou blijven van de atmosfeer. Dit zou kunnen gebeuren door CO2 via pijpleidingen of schepen naar opslagplaatsen in de oceaan te brengen, waar het zou kunnen geïnjecteerd worden in de waterkolom of op de bodem van de oceaan. Het opgelost en gedispergeerd CO2 zou op die manier opgenomen worden in de globale koolstofcyclus. Ideeën om CO2 diep in de oceaan voor nog langere tijdsperioden op te slaan omvatten de vorming van vaste CO2-hydraten en/of vloeibare CO2-meren op de zeebodem, en het oplossen van alkalische mineralen zoals kalksteen om het zure CO2 te neutraliseren. Meer in het Engels

6.2 Wat zijn de mogelijke milieu-impacten en kosten van opslag in de oceaan?

CO2 kan diep in de oceaan geïnjecteerd worden vanaf
                    olieplatformen.
CO2 kan diep in de oceaan geïnjecteerd worden vanaf olieplatformen.
Bron: Stephen Knowles

De injectie van enkele GtCO2 zou zorgen voor een meetbare verandering van de oceaanchemie in de injectiezone, terwijl de injectie van honderden GtCO2 eventueel zou kunnen zorgen voor meetbare veranderingen over het gehele oceaanvolume. De vermenging in de oceanen zou gedurende eeuwen zorgen voor een geleidelijke vrijgave van CO2 in de atmosfeer. Experimenten hebben aangetoond dat de toevoeging van CO2 mariene organismen dicht bij het injectiepunt of in CO2-meren kan schaden. De langetermijneffecten van de rechtstreekse injectie van CO2 verspreid over grote oceaanzones werden tot dusver nog niet bestudeerd. Men verwacht echter dat de verhoging van CO2-concentraties en de verlaging van pH de impact op de oceaanecosystemen zouden verhogen en het is niet duidelijk of soorten en ecosystemen zich zouden aanpassen aan de chemische veranderingen.

De kosten van opslag in oceanen werden, op basis van de kosten van offshore pijpleidingen of schepen, plus elke bijkomende energiekost, op 6 tot 31 US$ per netto geïnjecteerde ton CO2 geraamd. Voor korte afstanden (100 km van de kust), zou een vaste pijpleiding goedkoper zijn. Voor grotere afstanden (500 km van de kust) zou de injectie van op een schip of het transport per schip naar een platform, om het vervolgens te injecteren, interessanter zijn.

De globale en regionale verdragen inzake het mariene milieu, zoals het OSPAR-verdrag en het Verdrag van Londen, zijn eveneens van belang voor opslag in oceanen, maar het wettelijk statuut van intentionele opslag in oceanen werd nog niet vastgelegd.

De opslag in oceanen zou dus een ecologisch minder aanvaardbare en duurdere opslagoptie voor CO2 zijn. De weinige onderzoeken naar de perceptie van het grote publiek die tot dusver werden gevoerd, tonen aan dat de bevolking grotere bezwaren heeft tegen de opslag in oceanen dan tegen geologische opslag. Meer in het Engels

Opmerking van de editor: omwille van de ecologische implicaties, wordt de opslag van CO2 in oceanen gewoonlijk niet langer als een aanvaardbare optie beschouwd.


FacebookTwitterEmailDownload (23 paginas, 0.7 MB)
Thema'sGedrukte versies

Get involved!

This summary is free and ad-free, as is all of our content. You can help us remain free and independant as well as to develop new ways to communicate science by becoming a Patron!

PatreonBECOME A PATRON!